in- en verkoop van moderne en hedendaagse kunst

Hamer, Jan de
1934 - 2019


stadsgezicht mozes en aaronkerk

56x40cm
gouache
€ 350,-
« vorige

volgende »
Zoals men van een introvert man kan verwachten – introvert in de betekenis die Jung daaraan geeft – gebruikt Jan de Hamer het landschap om uitdrukking te geven aan een levensgevoel.

Het landschap is bij hem niet zozeer een directe weergave van het geobserveerde, maar eerder een expressie van de ontroering die het landschap bij hem opwekt: het landschap is hier de reflectie van het subject, in dit geval de reflectie van een contemplatieve geest.

Jan de Hamer is niet de kunstenaar van het grote, heroische gebaar. Integendeel, het werk is intieme lyriek in kleur en lijn, onnadrukkelijk, zonder bewering of conclusie, maar met een rijkdom aan klank en kleur en in die zin een ‘l’art pour l’art’.
(bron: Nederlandse Kring van Tekenaars)